- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Nasz zespół

Atrakcyjny pracodawca

Jesteśmy stabilną i jednocześnie dynamicznie rozwijającą się organizacją. Nasz sukces jest efektem wiedzy, umiejętności i zaangażowania pracowników. Stanowią oni nadrzędny kapitał organizacji, dlatego też nasza polityka personalna skoncentrowana jest wokół budowania atrakcyjnego miejsca pracy dla obecnych i potencjalnych pracowników. Naszym celem jest stworzenie warunków pozwalających pracownikom na rozwój ich potencjału i ciągłe doskonalenie.

Dużą wagę przykładamy do procesu rekrutacji nowych pracowników. Stawiamy na osoby efektywne w działaniu i wysoko zmotywowane. Wiedza i doświadczenie kandydatów są dla nas istotne, ale nie zawsze decydujące. Poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych, takich jak Assessment Center czy testy kompetencyjne, szukamy osób z dużym potencjałem, które dobrze odnajdą się w naszym zespole.

Obecnym pracownikom staramy się zapewnić szerokie możliwości rozwoju i awansu. Wielu menedżerów, którzy aktualnie pełnią kluczowe funkcje w organizacji, to osoby, które rozpoczynały swoją karierę zawodową w spółce od stanowiska specjalisty.

Wartości firmy

W skutecznej realizacji naszej misji, wizji i celów strategicznych pomagają nam działania zgodne z wartościami 4P. Wartości te wspólnie wskazaliśmy jako kluczowe dla wspierania naszego rozwoju. Są to:

P jak Przewaga Konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna to w naszym codziennym działaniu ciągłe dążenie do doskonalenia – szukanie możliwości zmian i ulepszeń.

P jak Priorytety

Priorytety to przede wszystkim bardzo mocna orientacja na cele i konsekwencja w ich realizacji.

P jak Praca zespołowa

Praca zespołowa to dobra wymiana informacji, budowanie koleżeńskich relacji i wzajemne wspieranie się.

P jak Perspektywa właścicielska

Perspektywa właścicielska to odpowiedzialność za biznes, zaangażowanie w pracę, codzienna dbałość o efekty własnych działań.

Rozwój i szkolenia

Jednym z elementów polityki personalnej Cyfrowego Polsatu jest rozwój indywidualnego potencjału pracowników. Inwestujemy w rozwój kompetencji pracowniczych, bo umiejętności poszczególnych członków całego zespołu są kluczowe dla rozwoju firmy. W zależności od zakresu wykonywanych obowiązków pracownicy mogą brać udział w różnego rodzaju szkoleniach merytorycznych i konferencjach branżowych. Mogą również uzyskać dofinansowanie studiów i specjalistycznych kursów wieloetapowych. Jednocześnie uczestniczą w szkoleniach, które mają na celu wzmocnienie ich umiejętności osobistych, np. komunikacji czy zarządzania zespołem. Dodatkowo oferujemy naszym pracownikom możliwość dofinansowanej nauki języka angielskiego w miejscu pracy.

Inicjatywy wspierające zarządzanie polityką personalną

W 2012 roku, przy udziale firmy zewnętrznej, zostało przeprowadzone badanie zaangażowania wśród pracowników naszej firmy. Dzięki wynikom anonimowej ankiety uzyskaliśmy szeroki obraz naszej organizacji widziany oczami pracowników. Taka szczegółowa diagnoza pozwala na precyzyjne zaplanowanie kolejnych działań w zakresie polityki personalnej, które wzmacniają satysfakcję z pracy i zaangażowanie.

W ubiegłym roku wdrożone zostały również system zarządzania przez cele (MbO) i system ocen okresowych, którymi objęci zostali wszyscy pracownicy Cyfrowego Polsatu. W ramach tych systemów cele strategiczne organizacji zostają skaskadowane na cele osiągalne dla poszczególnych pionów i działów oraz na zadania dla wszystkich pracowników. Dzięki temu każdy pracownik w organizacji wie, w jaki sposób może się przyczynić do realizacji strategii firmy. Systemy te umożliwiają także obiektywne spojrzenie na posiadane przez pracowników i wykorzystywane w codziennej pracy kompetencje. Oceniane kompetencje bezpośrednio nawiązują do wartości firmowych 4P.

Staże i praktyki

Młodym osobom bez doświadczenia zawodowego pomagamy otwierać drogę do przyszłej kariery. W 2010 roku po raz pierwszy uruchomiliśmy „Program Praktyk Letnich”, który skierowany jest do studentów co najmniej III roku wszystkich kierunków studiów. Do programu zapraszamy studentów, którzy w trakcie wakacji chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz zdobyć doświadczenie zawodowe. Praktykanci poza wspieraniem pionu w bieżących zadaniach mają możliwość udziału w realizowanych w tym czasie projektach.

Z myślą o studentach IV i V roku oraz młodych absolwentach uruchomiony został półroczny program stażowy „Cyfrowa Kariera”. Każdemu stażyście zostaje powierzony projekt, za którego realizację w pełni odpowiada.

W realizacji poszczególnych zadań oraz w zdobywaniu wiedzy praktycznej i umiejętności zawodowych nowym osobom pomagają wyznaczeni opiekunowie. Wielu spośród dotychczasowych praktykantów i stażystów na stałe dołączyło do naszego zespołu.

Benefity dla pracowników

Naszym pracownikom gwarantujemy także liczne świadczenia socjalne, m.in.: bezzwrotne zapomogi losowe i rzeczowe oraz zwrotne pożyczki na cele mieszkaniowe. Ponadto nasi pracownicy mogą korzystać z wielu dodatkowych profitów, między innymi:

  • opieki medycznej w jednej z największych w Polsce sieci prywatnych poradni medycznych;
  • ubezpieczenia grupowego łączącego kompleksową ochronę życia i zdrowia zarówno dla pracownika, jak i jego rodziny;
  • dofinansowania pakietów sportowych;
  • bardzo atrakcyjnego finansowo pakietu telewizji i Internetu Cyfrowego Polsatu oraz telefonii komórkowej sieci Plus.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA W GRUPIE CYFROWY POLSAT ZE WZGLĘDU NA WIEK I NA PŁEĆ

Wiek <31 [31-40> [40-50> [50-60> =>60
Kobiety 248 264 97 50 9
Mężczyźni 332 452 210 119 34
Razem 580 716 307 169 43

Bezpieczne miejsce pracy

Jako pracodawca mamy prawne i moralne zobowiązania wobec wszystkich zatrudnionych do zapewnienia im bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i komfortu w ramach wykonywanych obowiązków. Dlatego zgodnie z polityką bezpieczeństwa pracy staramy się kontrolować ryzyko oraz zapobiegać wypadkom i chorobom w firmie. Naszym celem i zamiarem jest zapewnienie wszystkim godnych i przyjaznych warunków pracy. Chcemy je osiągnąć poprzez stworzenie środowiska pracy opartego na wzajemnym szacunku, tolerancji, współpracy i zaangażowaniu oraz poprzez budowanie przejrzystych procedur.

Równość zawodowa

Wszystkich pracowników traktujemy z należnym im szacunkiem, niezależnie od płci, wyznania, przekonań politycznych czy religijnych. Każdy traktowany jest jako indywidualna jednostka, której należą się sprawiedliwość i równe prawa. Wśród zatrudnionych są także niepełnosprawni i osoby o innym kolorze skóry czy wyznaniu.

Komunikacja wewnętrzna i współpraca zespołowa

Narzędziami wykorzystywanymi przez nas w komunikacji wewnętrznej są przede wszystkim newsletter i Intranet, gdzie porusza się tematy istotne dla pracowników. Pojawiają się informacje o aktualnych wydarzeniach w firmie, kluczowych zmianach personalnych, podejmowanych inicjatywach, ogłaszane są również konkursy edukacyjno-motywacyjne.

Od 2011 roku wprowadziliśmy nową formę komunikacji – coroczne strategiczne spotkanie Zarządu z kadrą kierowniczą. Jego celem, obok wyczerpujących prezentacji dotyczących strategii firmy, aktualnej sytuacji Spółki, osiągnięć konkurencji, jest także wzbudzenie zaangażowania we wdrażaniu strategii poprzez poprawę komunikacji między działami i uświadomienie jej znaczenia w osiąganiu wspólnego celu.

Integracja

Naszym pracownikom proponujemy szereg działań, których celem jest integracja, promowanie aktywnego stylu życia i zdrowej rywalizacji, rozwój zainteresowań i pozazawodowej aktywności oraz wzmacnianie poczucia więzi z firmą.

Umożliwiamy pracownikom rozwijanie różnych pasji sportowych, które nie tylko kształtują charakter, uczą wytrwałości w dążeniu do celu i samodyscypliny, ale także pozwalają realizować się w obszarach okołobiznesowych i zwiększają ich identyfikację z firmą oraz jej działalnością. W minionym roku swoją działalność kontynuowała drużyna POLSAT Biega, która wystartowała w wielu imprezach, m.in.: w Półmaratonie Wiązowskim, Półmaratonie Warszawskim i 34. Maratonie Warszawskim, ten ostatni kończąc na wysokiej, 19. pozycji. Drużyna na co dzień szkoli swoje umiejętności pod okiem profesjonalnego trenera, przygotowując się do reprezentowania firmy podczas maratonów.

Fani piłki siatkowej rozwijają swoją pasję na cyklicznych treningach w sekcji siatkówki, która w 2012 roku dołączyła do rozgrywek biznesowych Play Volley – Ligi Siatkówki Firm. Sezon 2012 był dla sekcji siatkówki bardzo udany, zakończyliśmy go w Ekstraklasie Play Volley. W ubiegłym roku swoją działalność i treningi rozpoczęła także sekcja piłki nożnej.

W swoich działaniach zawsze pamiętamy także o najmłodszych. Stałym punktem wydarzeń firmowych są imprezy przygotowywane dla dzieci pracowników – zawsze z atrakcyjnymi niespodziankami edukacyjnymi. W 2012 roku pracownicy i ich rodziny wzięli udział w Extremalnym Dniu Dziecka – wyjazdowej imprezie plenerowej organizowanej w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Rodzice i dzieci spędzili rodzinny dzień i aktywnie wykorzystali wspólny czas, biorąc udział w wielu zajęciach sportowych i korzystając z takich atrakcji, jak: kurs MMA, kurs tańca, zajęcia na strzelnicy, gry sprawnościowe, zabawy w wodzie, przejażdżki quadami, zabawy w ogródkach dla dzieci.

Przez cały rok organizujemy także konkursy dla pracowników, w których zachęcamy do pracy zespołowej, a ich efekty często nagradzamy spotkaniami integracyjnymi.


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/interesariusze_i_otoczenie/nasz-zespol/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.