- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Regulatorzy i organizacje branżowe

Chcemy aktywnie kształtować otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy. Dlatego też jesteśmy członkiem lub partnerem wielu organizacji, które działają na rzecz rozwoju branży i rynku oraz skupiają specjalistów z obszarów istotnych dla naszej działalności.

  • Wspieramy rozwój technologiczny i procesy regulacji prawa towarzyszące temu rozwojowi. Na tym polu współpracujemy z wieloma organizacjami, m.in.: Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC), Polską Izbą Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI), PKPP „Lewiatan”. Wszystkie te organizacje wspierają rozwój branży, promują działania wpływające na postęp technologiczny, zabiegają o zapewnienie przyjaznych warunków prawnych i regulacyjnych, które będą sprzyjać rozwojowi branży, rynku i (w przypadku PKPP „Lewiatan”) przedsiębiorstw przy zachowaniu dbałości o prawa konsumentów. Prowadzą też działalność edukacyjną w zakresie nowoczesnej komunikacji elektronicznej. Jednym z ostatnich efektów działań m.in. Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej było wprowadzenie w życie 23 lutego 2013 roku nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ona m.in. obowiązek montażu instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny. Mieszkańcom budynku daje to w efekcie możliwość swobodnego wyboru technologii odbioru telewizji cyfrowej.
  • Konsekwentnie promujemy postawę uczciwości w obrocie sygnałem telewizyjnym i chronimy prawa konsumentów w tym zakresie, współpracując od 2004 roku ze Stowarzyszeniem Sygnał. Przyświecają nam w tej kwestii dwa naczelne cele: skuteczne przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego (również kradzieży sygnału w Internecie, zwłaszcza w formie streamingu), wyłudzaniu, podrabianiu oryginalnego sprzętu, wprowadzaniu do obrotu fałszywych kart i dekoderów oraz dążenie do zmiany mentalności i ukształtowania jednoznacznej postawy społecznej wobec piractwa telewizyjnego, które powinno być postrzegane jako przestępstwo karane przez prawo. Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Sygnał przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń: szkoleń dla organów ścigania (policjantów i prokuratorów), seminariów, konferencji i kampanii edukacyjnych. W 2012 roku jednym z takich wydarzeń była konferencja „Przyszłość bez piractwa? Piractwo bez przyszłości? Polskie i międzynarodowe doświadczenia w zwalczaniu piractwa telewizyjnego” zorganizowana z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej i 10-lecia Stowarzyszenia pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz PKPP „Lewiatan”.
  • Jako firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych na bieżąco współpracujemy z regulatorem oraz innymi organizacjami związanymi z rynkiem kapitałowym, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), Związek Maklerów i Doradców (ZMiD). Realizując aktywną politykę relacji inwestorskich, jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi akcjonariuszami (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Otwarte Fundusze Emerytalne) oraz z niezależnymi biurami maklerskimi.
  • Jako dostawca i pionier superszybkiego Internetu mobilnego LTE na polskim rynku, a także firma świadcząca szeroki zakres usług online, staramy się aktywnie uczestniczyć w procesach związanych z rozwojem rynku interaktywnego i regulacją standardów go opisujących. Należymy do organizacji IAB Polska i wspieramy ją w procesie edukacji rynku i tworzenia standardów jakościowych oraz w działaniach popularyzujących Internet jako efektywne medium reklamowe. Jesteśmy także współwłaścicielem Polskich Badań Internetu, spółki powołanej w celu stworzenia standardu badań tego medium w Polsce.
  • Nasze stacje objęte są monitoringiem telemetrycznych badań oglądalności prowadzonych przez Nielsen Audience Measurement, które są standardem i wspólną walutą dla stacji telewizyjnych prowadzących działalność na polskim rynku, mediaplannerów i reklamodawców. Należymy także do Międzynarodowego Stowarzyszenia Telewizyjnych i Radiowych Biur Sprzedaży Reklam EGTA.
  • Dbamy o bezpieczeństwo i jakość zewnętrznych i wewnętrznych procesów audytowych. Nasi pracownicy respektują standardy postępowania wytyczane przez ISACA oraz Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Budujemy w organizacji świadomość roli audytów, szerzymy wiedzę o procesach audytowych oraz o normach porządkujących ich sprawne i rzetelne przeprowadzanie.

W obowiązującym obecnie polskim prawodawstwie regulatorami poszczególnych rynków, w obrębie których prowadzimy działalność, są:

  • dla rynku telekomunikacyjnego (tj. Internetu, telefonii komórkowej): Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE),
  • dla rynku radiowo-telewizyjnego: Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT).

Częstotliwości dla naziemnej telewizji cyfrowej przydziela UKE, natomiast uprawnienia dotyczące emitowanych treści określa KRRiT.

Ważne linki:


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/interesariusze_i_otoczenie/regulatorzy-i-organizacje-branzowe/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.