- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Środowisko naturalne

Troska o środowisko to nie tylko przejaw odpowiedzialności społecznej, ale także misja, którą staramy się realizować, by dbać o przyszłość naszą i kolejnych pokoleń.

Działamy zgodnie z ustawami: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawą z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, Ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach.

Posiadamy wdrożony oraz ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. System jest zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 w zakresie projektowania i produkcji sprzętu elektronicznego.

W codziennej pracy staramy się wprowadzać dobre praktyki, nakłaniać naszych pracowników do zachowań proekologicznych i przyjąć odpowiedzialność za bezpośredni wpływ naszych działań na środowisko. Dlatego też:

  • od ubieglego roku sprzęt DTH oferowany przez naszą firmę jest pakowany w większości w specjalne opakowania ekologiczne. Ilość papieru wykorzystywana w procesie produkcji opakowań została zoptymalizowana, a papier zmieniony na szary ekologiczny;
  • wytwarzane przez nas odpady są oddawane do firm zbierających i prowadzących odzysk oraz recykling, a także mających stosowne certyfikaty i infrastrukturę pozwalającą na ich zagospodarowanie;
  • na terenie naszej firmy prowadzimy zbiórkę makulatury oraz selekcję odpadów, np. zużytych baterii czy tonerów;
  • we wrześniu ubiegłego roku we współpracy z firmą Biosystem S.A. wdrożyliśmy proces tzw. zbiórki własnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych pracowników Grupy Cyfrowy Polsat. Zbiórka polega na udostępnieniu przez Cyfrowy Polsat miejsca na terenie swojego obiektu dla dwóch pojemników należących do Biosystem S.A., w których wszyscy pracownicy mogą umieszczać zużyte urządzenia. Przekazany sprzęt poddawany jest następnie niezbędnym procesom, pozwalającym w jak największym stopniu ograniczyć negatywny wpływ niebezpiecznych substancji zawartych w urządzeniach na środowisko naturalne. Od początku akcji udało się zgromadzić i przekazać firmie Biosystem S.A. około 800 kilogramów zużytego sprzętu. Były to m.in. telewizory CRT i LCD, komputery, drukarki, radia, drobny sprzęt RTV/AGD;
  • duży nacisk kładziemy na optymalny załadunek samochodów dostawczych, transportujących nasze dekodery do sieci dystrybucji w całej Polsce;
  • w ramach akcji „Bądź Eko z Cyfrowym Polsatem!” oferujemy naszym klientom możliwość otrzymywania dokumentów rozliczeniowych bezpośrednio na skrzynkę e-mail;
  • w celu podnoszenia świadomości ekologicznej naszych pracowników na łamach biuletynu wewnętrznego i intranetu promujemy ekopostawę obywatelską;
  • wspólnie z pracownikami stworzyliśmy 10 ekozasad, których systematyczne stosowanie nie wymaga wielkiego wysiłku, a pomaga nam dbać o środowisko. Staramy się je promować i pamiętać o nich podczas codziennej pracy w biurze. Te zasady to m.in.: korzystanie z ekotoreb i pojemników, rozważne korzystanie z klimatyzacji, drukowanie jedynie niezbędnych dokumentów, oszczędzanie energii, prowadzenie selekcji odpadów, ekologiczne podróżowanie;
  • organizujemy konkursy ekologiczne przy okazji Dnia Ziemi.

Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/interesariusze_i_otoczenie/srodowisko-naturalne/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.