- Cyfrowy Polsat - http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl -

Cyfrowy Polsat w 2012 roku

Rok 2012 był dla Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu rokiem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii, zarówno w obszarze usług dla klientów indywidualnych, jak również w segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej.

Pierwszym istotnym momentem z punktu widzenia platformy cyfrowej była finalizacja zakupu spółki INFO-TV-FM w styczniu 2012 roku, na bazie której w czerwcu uruchomiliśmy przełomowy na polskim rynku produkt płatnej telewizji mobilnej w technologii DVB-T (TV MOBILNA). Dzięki TV MOBILNEJ przygotowaliśmy się do zakończenia procesu cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, dając swoim obecnym oraz potencjalnym klientom dodatkowy produkt, mogący w pełni spełnić ich oczekiwania.

Nasz drugi segment biznesowy konsekwentnie realizował strategię efektywnej konkurencji na rynku reklamowym oraz utrzymania udziałów w oglądalności naszych kanałów na poziomie 20–21% w grupie docelowej. W tym celu zarówno przeorganizowaliśmy działalność naszych kanałów sportowych, czyniąc z nich atrakcyjniejszy produkt dla naszych widzów i reklamodawców, jak również uruchomiliśmy nowe kanały tematyczne, poszerzając łączną liczbę kanałów dostępnych pod marką Telewizji Polsat.

Kluczowym momentem ubiegłego roku był strategiczny zakup spółek tworzących serwis ipla. Ipla to lider polskiego rynku wideo w Internecie, zarówno pod względem liczby użytkowników, jak i mnogości urządzeń oraz systemów operacyjnych, na których można z niego korzystać. Świadomi zmian zachodzących na rynku konsumpcji treści uważamy, że ipla odegra kluczową rolę w przyszłości naszej Grupy zarówno jako skuteczne narzędzie zwiększania satysfakcji naszych klientów i widzów, jak i jako dodatkowy strumień przychodów i zysków.

Jako pierwszy polski operator, który uruchomił najszybszy i najnowocześniejszy na świecie mobilny Internet LTE, w 2012 roku wprowadziliśmy na rynek wiele nowych urządzeń odbiorczych, w tym pierwszy na świecie modem obsługujący prędkość do 150 Mb/s (Huawei E3276).

Końcówka roku to tradycyjnie okres przygotowań do najlepszych i najatrakcyjniejszych ofert na rynku płatnej telewizji. Z myślą o naszych obecnych i przyszłych abonentach poszerzyliśmy liczbę dostępnych kanałów o 20 nowych stacji tematycznych oraz wprowadziliśmy atrakcyjne pakiety, po raz kolejny wyróżniające się na polskim rynku najlepszym stosunkiem jakości do ceny.

Potwierdzeniem skuteczności naszej strategii i prowadzonej działalności jest sukcesywna poprawa wyników operacyjnych, która przełożyła się bezpośrednio na najlepsze w historii firmy wyniki finansowe i wzrost wartości spółki dla jej akcjonariuszy.

SEGMENT USŁUG ŚWIADCZONYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM

 • Liczba abonentów usług płatnej telewizji wzrosła r/r o 14 tys. do 3,57 mln, co stanowi ponad 32-proc. udział w rynku płatnej telewizji w Polsce.
 • Liczba użytkowników usług dostępu do Internetu wzrosła r/r o 77 tys. do 150 tys.
 • Liczba użytkowników telefonii komórkowej wzrosła r/r o 2 tys. do 145 tys.
 • Niemal 70% abonentów korzysta z dekoderów HD.
 • Około 12% abonentów korzysta z usługi Multiroom.
 • ARPU Pakietu Familijnego wzrosło r/r o 5,4% do 46,6 PLN, zaś ARPU Pakietu Mini zanotowało wzrost o 5,5% do 13,4 PLN.
 • Wskaźnik churn wyniósł 8,6% .

SEGMENT NADAWANIA I PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ

 • Udział w oglądalności kanałów Grupy Telewizji wyniósł 20,5%.
 • Kanał główny POLSAT był liderem w oglądalności z udziałem 15,7%.
 • Udział w widowni kanałów tematycznych Polsatu wzrósł do 4,8%.
 • Szacujemy, że w 2012 roku posiadaliśmy 23,2% udziału w polskim rynku reklamy telewizyjnej wartym ok. 3,7 mld PLN. Należy podkreślić, że dzięki dobrze skomponowanej ramówce i rozszerzeniu dystrybucji kanałów tematycznych nasze przychody z reklamy i sponsoringu spadały niemal dwukrotnie wolniej (-3,0%) niż rynek, który zanotował spadek r/r na poziomie -5,6%.
KPI 2012 2011 Zmiana / %
Segment usług świadczonych klientom indywidualnym
Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec okresu 3.566.144 3.551.671 0,4%
Wskaźnik odpływu abonentów (churn) 8,6% 9,8% -1,2 p.p.
Średni miesięczny przychód na abonenta (ARPU), (PLN) 39,3 37,3 5,4%
Liczba użytkowników telefonii komórkowej na koniec okresu 144.887 142.651 1,6%
Liczba użytkowników dostępu do Internetu na koniec okresu 150.199 73.190 105,2%
Segment nadawania i produkcji telewizyjnej
Udział w oglądalności Grupy Telewizji Polsat 20,5% 20,8% -1,3%
kanał główny 15,7% 16,5% -4,5%
kanały tematyczne 4,8% 4,4% 11,0%
Udział w rynku reklamy telewizyjnej 23,2% 22,6% 2,8%

WPŁYW AKWIZYCJI NA WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Jako że w 2011 roku wyniki Grupy Telewizji Polsat były konsolidowane od 20 kwietnia, a w 2012 roku zaczęliśmy konsolidować wyniki nowo nabytych spółek, t.j. INFO-TV-FM Sp. z o.o., Grupy Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Frazpc.pl Sp. z o.o. i Gery.pl Sp. z o.o. (dalej zwane „nowo nabyte spółki”), nasze wyniki w 2012 roku nie są w pełni porównywalne z wynikami za 2011 rok. Dla zachowania porównywalności danych przy zestawianiu wyników 2012 roku z wynikami za 2011 rok eliminujemy wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek i Grupy Telewizji Polsat.

PRZYCHODY GRUPY Cyfrowy Polsat

Przychody w 2012 vs 2011

przychody

 • 2012
 • 2011
RAZEM
2012 2.783 mln PLN +17%
2011 2.380 mln PLN

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz analizy wewnętrzne.

Struktura przychodów

Wzrost przychodów Grupy wynikał z czynników opisanych poniżej.

Przychody od klientów indywidualnych (dane w tys. PLN)

Przychody od klientów indywidualnych wzrosły o 139.926 zł, czyli o 8,8% do 1.734.798 zł w 2012 roku z 1.594.872 zł w 2011 roku. Konsolidacja Grupy Telewizji Polsat nie miała wpływu na poziom przychodów od klientów indywidualnych, natomiast wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, przychody od klientów indywidualnych wzrosły o 137.905 zł, czyli o 8,6%, do 1.732.777 zł w 2012 roku. Wzrost ten w głównej mierze zawdzięczamy wzrostowi przychodów z opłat abonamentowych za usługi DTH (wynikającemu ze wzrostu ARPU oraz z wyższej średniej liczby abonentów w 2012 roku w porównaniu do 2011 roku) oraz wzrostowi przychodów z usług telekomunikacyjnych.

Przychody z reklamy i sponsoringu (dane w tys. PLN)

Przychody z reklamy i sponsoringu wzrosły o 218.376 zł, czyli o 34,4%, do 852.580 zł w 2012 roku z 634.204 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, przychody z reklamy i sponsoringu spadły o 1.087 zł, czyli o 25,0%, do 3.254 zł w 2012 roku z 4.341 zł w 2011 roku.

Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych (dane w tys. PLN)

Przychody od operatorów kablowych i satelitarnych wzrosły o 32.571 zł, czyli o 53,3%, do 93.660 zł w 2012 roku z 61.089 zł w 2011 roku. Wzrost wynikał przede wszystkim z faktu, iż w 2012 roku konsolidacji podlegały przychody Telewizji Polsat za pełne dwanaście miesięcy, w porównaniu do konsolidacji niespełna dziewięciu miesięcy w analogicznym okresie 2011 roku (konsolidacja od 20 kwietnia 2011 roku). Do wzrostu przychodów przyczyniło się również m.in. rozszerzenie dystrybucji kanałów Telewizji Polsat o platformę „n” w maju 2011 roku.

Przychody ze sprzedaży sprzętu (dane w tys. PLN)

Przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 2.224 zł, czyli o 13,4%, do 18.770 zł w 2012 roku z 16.546 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników Grupy Telewizji Polsat oraz nowo nabytych spółek, przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły o 2.545 zł, czyli o 15,2%, do 19.240 zł w 2012 roku z 16.695 zł w 2011 roku. Wzrost ten był efektem netto szeregu czynników, z których najbardziej istotne to: (i) sprzedaż dekoderów do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej, (ii) zmiana prezentacji przychodów i kosztów Cyfrowego Polsatu Technology (CPT) z tytułu sprzedaży komponentów do produkcji dekoderów własnych oraz modemów do zewnętrznych podmiotów (obecnie przychody i koszty są netowane, a sprzedaż odbywa się bez naliczania marży), (iii) spadek przychodów ze sprzedaży anten DTH.

Pozostałe przychody ze sprzedaży (dane w tys. PLN)

Pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 19.193 zł, czyli o 32,4%, do 78.407 zł w 2012 roku z 59.214 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników Grupy Telewizji Polsat (przede wszystkim przychody ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału oraz ze sprzedaży licencji, sublicencji i praw własności) oraz nowo nabytych spółek, pozostałe przychody ze sprzedaży wzrosły o 6.018 zł, czyli o 22,6%, do 32.618 zł w 2012 roku z 26.600 zł w 2011 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu przychodów ze sprzedaży usług emisji i transmisji sygnału.

KOSZTY OPERACYJNE

Koszty w 2012 vs 2011

koszty

 • 2012
 • 2011
RAZEM
2012 1.994 mln PLN +10%
2011 1.820 mln PLN

Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz analizy wewnętrzne.

Struktura kosztów

Na zmiany kosztów Grupy miały wpływ czynniki opisane poniżej (wszystkie dane w tys. PLN).

Koszty licencji programowych

Koszty licencji programowych spadły o 54.431 zł, czyli o 13,1%, do 360.311 zł w 2012 roku z 414.742 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, koszty licencji programowych spadły o 9.430 zł, czyli o 2,2%, do 425.050 zł w 2012 roku z 434.480 zł w 2011 roku. Spadek był głównie efektem wynegocjowania lepszych stawek nabycia kontentu pomimo negatywnego wpływu wahań kursowych oraz wzrostu średniej liczby abonentów, na podstawie której naliczane są licencje.

Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej oraz amortyzacja praw sportowych

Koszty produkcji telewizyjnej własnej i zewnętrznej oraz amortyzacja praw sportowych wzrosły o 80.922 zł, czyli o 29,9%, do 351.489 zł w 2012 roku z 270.567 zł w 2011 roku. Wzrost jest przede wszystkim wynikiem konsolidacji wyników Telewizji Polsat za okres pełnych dwunastu miesięcy w 2012 roku.

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta

Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta wyniosły 312.723 zł w 2012 roku i pozostały na niemalże niezmienionym poziomie w porównaniu z 312.018 zł w 2011 roku (wzrost o 0,2%). Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, koszty te wyniosły 312.400 zł w 2012 roku i wzrosły o 5.239 zł, czyli o 1,7%, w porównaniu do 307.161 zł w 2011 roku.

Amortyzacja i utrata wartości

Koszty amortyzacji i utraty wartości wzrosły o 68.186 zł, czyli o 39,0%, do 243.066 zł w 2012 roku z 174.880 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, koszty te wzrosły o 57.914 zł, czyli o 41,6%, do 197.089 zł w 2012 roku z 139.175 zł w 2011 roku. Wzrost kosztów amortyzacji i utraty wartości był przede wszystkim spowodowany dynamicznym wzrostem liczby dekoderów, modemów, dysków do dekoderów i routerów udostępnionych abonentom (ujmowanych jako środki trwałe).

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników wzrosły o 29.562 zł, czyli o 19,9%, do 178.373 zł w 2012 roku z 148.811 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, koszty te wyniosły 102.783 zł w 2012 roku i wzrosły o 3.030 zł, czyli o 3,0%, w porównaniu do 99.753 zł w 2011 roku głównie w wyniku wzrostu średniego zatrudnienia w 2012 roku.

Koszty przesyłu sygnału

Koszty przesyłu sygnału wzrosły o 34.995 zł, czyli o 30,5%, do 149.731 zł w 2012 roku z 114.736 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, koszty przesyłu sygnału wzrosły o 5.036 zł, czyli o 5,8%, do 91.772 zł w 2012 roku z 86.736 zł w 2011 roku, przede wszystkim w wyniku negatywnego wpływu wahań kursowych oraz w związku z najmem dodatkowych pojemności transponderów od Eutelsat (od maja i sierpnia 2012 roku).

Amortyzacja licencji filmowych

Koszty amortyzacji licencji filmowych wzrosły o 18.881 zł, czyli o 20,3%, do 112.107 zł w 2012 roku z 93.226 zł w 2011 roku. Wzrost jest przede wszystkim wynikiem konsolidacji wyników Telewizji Polsat za okres pełnych dwunastu miesięcy w 2012 roku w porównaniu do konsolidacji od 20 kwietnia w 2011 roku.

Koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich

Koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich wzrosły o 18.736 zł, czyli o 73,8%, do 44.110 zł w 2012 roku z 25.374 zł w 2011 roku. Wzrost kosztów wynika przede wszystkim ze wzrostu bazy klientów usługi dostępu do Internetu oraz wzrostu średniego zużycia pakietów danych. Konsolidacja wyników Grupy Telewizji Polsat oraz nowo nabytych spółek nie miała wpływu na koszty zrealizowanego ruchu i opłat międzyoperatorskich.

Koszt własny sprzedanego sprzętu

Koszt własny sprzedanego sprzętu wzrósł o 2.604 zł, czyli o 7,8%, do 36.152 zł w 2012 roku z 33.548 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat, koszty te wzrosły o 2.975 zł, czyli o 8,8%, do 36.669 zł w 2012 roku z 33.694 zł w 2011 roku. Wzrost ten był wynikiem netto szeregu czynników, z których najistotniejsze to: (i) rozpoznanie w 2012 roku kosztów z tytułu sprzedaży urządzeń do odbioru telewizji naziemnej, laptopów i tabletów (brak takich pozycji w okresie porównawczym), (ii) spadek kosztów sprzedaży dysków do dekoderów, spowodowany faktem, że w 2012 roku dyski były przede wszystkim udostępniane abonentom, (iii) zmiana prezentacji przychodów i kosztów CPT z tytułu sprzedaży komponentów do produkcji dekoderów własnych oraz modemów do zewnętrznych podmiotów (obecnie przychody i koszty są netowane), (iv) spadek sprzedaży anten DTH oraz (v) obniżenie jednostkowego kosztu sprzedanych modemów.

Koszty windykacji, utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności

Koszty windykacji, utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności spadły o 46.797 zł, czyli o 63,0%, do 27.457 zł w 2012 roku z 74.254 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat, koszty te spadły o 43.795 zł, czyli o 61,6%, do 27.315 zł w 2012 roku z 71.110 zł w 2011 roku. Spadek wynikał przede wszystkim z niższych odpisów aktualizujących i spisanych należności. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała istotnego wpływu na poziom tych kosztów.

Inne koszty

Inne koszty wzrosły o 18.679 zł, czyli o 13,6%, do 156.144 zł w 2012 roku z 137,465 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, inne koszty spadły o 11.829 zł, czyli o 12,1%, do 85.661 zł w 2012 roku z 97.490 zł w 2011 roku. Spadek wynikał przede wszystkim z niższych kosztów usług prawnych, doradczych i konsultingowych, kosztów utrzymania nieruchomości i kosztów wydanych kart SMART i SIM.

EBITDA I MARŻA EBITDA (DANE W TYS. PLN)

Zysk EBITDA wzrósł o 297.065 zł, czyli o 40,4%, do 1.032.245 zł w 2012 roku z 735.180 zł w 2011 roku. Marża EBITDA wzrosła do 37,2% w 2012 roku z 31,1% w 2011 roku. Eliminując wpływ jednorazowego spadku kosztów ponoszonych przez Telewizję Polsat na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, EBITDA w 2012 roku wyniosłaby 1.006.852 zł, a marża EBITDA 36,2%.

Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, zysk EBITDA wzrósł o 164.454 zł, czyli o 34,1%, do 646.421 zł w 2012 z 481.967 zł w 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy Telewizji Polsat i nowo nabytych spółek, marża EBITDA wzrosła do 36,1% w 2012 roku z 29,3% w 2011 roku.

ZYSK NETTO (DANE W TYS. PLN)

Zysk netto w 2012 roku wzrósł o 438.108 zł, czyli o 273,5%, do 598.298 zł z 160.190 zł w 2011 roku.

WYDATKI INWESTYCYJNE (DANE W TYS. PLN)

Ponieśliśmy 91.177 zł i 65.674 zł wydatków inwestycyjnych odpowiednio w 2012 i w 2011 roku. Wskaźnik wydatki kapitałowe przez przychody ze sprzedaży wyniósł 3,3% i 2,8% odpowiednio w 2012 i w 2011 roku. Wydatki kapitałowe w 2012 roku dotyczyły przede wszystkim uregulowania zobowiązań związanych z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych wykazanych na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz zakupu urządzeń do emisji, sprzętu technicznego, urządzeń do produkcji dekoderów, sprzętu komputerowego, wyposażenia i rozbudowy systemów informatycznych, a także prac modernizacyjnych i płatności do KRRiT za koncesję na nadawanie Polsat Sport News.

Przepływy pieniężne

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (w tys. PLN) 2012 2011 Zmiana / %
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 781.367 347.046 125,1%
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (133.431) (2.426.751) -94,5%
Środki pieniężne z działalności finansowej (653.347) 2.327.429 -
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (5.411) 247.724 -

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (dane w tys. PLN)

Wartość przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej wyniosła 781.367 zł w 2012 roku głównie w wyniku wypracowanego zysku netto w wysokości 598.298 zł skorygowanego przez szereg czynników, z których najważniejsze to: (i) amortyzacja i utrata wartości, koszty odsetek oraz podatek dochodowy, (ii) amortyzacja licencji filmowych i sportowych, (iii) płatności za licencje filmowe i prawa sportowe, (iv) zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym, (v) zysk z tytułu różnic kursowych netto, (vi) wzrost stanu należności i innych aktywów, (vii) zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów.

Wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej wyniosła 347.046 zł w 2011 roku głównie w wyniku wypracowanego zysku netto w wysokości 160.190 zł skorygowanego przez szereg czynników, z których najważniejsze to: (i) amortyzacja i utrata wartości, koszty odsetek oraz podatek dochodowy, (ii) zwiększenie wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym, (iii) płatności za licencje filmowe i prawa sportowe, (iv) straty z tytułu różnic kursowych netto, (v) amortyzacja licencji filmowych i sportowych, (vi) wzrost stanu należności i innych aktywów, (vii) zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów.

Środki pieniężne wykorzystane w działalności inwestycyjnej (dane w tys. PLN)

Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wyniosła 133.431 zł w 2012 roku i dotyczyła przede wszystkim wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych, a także nabycia udziałów w jednostkach zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne). Wartość środków pieniężnych wykorzystanych w działalności inwestycyjnej wyniosła 2.426.751 zł w 2011 roku i dotyczyła przede wszystkim nabycia 100% akcji Telewizji Polsat, a także innych wydatków, w tym nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

Środki pieniężne z działalności finansowej (dane w tys. PLN)

Wartość środków pieniężnych netto wykorzystanych w działalności finansowej wyniosła 653.347 zł w 2012 roku i wynikała głównie z dobrowolnej przedpłaty oraz harmonogramowych spłat raty kapitałowej kredytu bankowego oraz spłaty kredytu przejętego w wyniku nabycia spółek z Grupy Redefine Sp. z o.o. w wysokości 453.324 zł oraz spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, leasingu finansowego i zapłaty prowizji w łącznej wysokości 195.934 zł. Wartość środków pieniężnych netto z działalności finansowej wyniosła 2.327.429 zł w 2011 roku i wynikała głównie z zaciągniętego Kredytu Terminowego i Kredytu Pomostowego w łącznej wysokości 2.800.000 zł oraz 1.372.245 zł z wyemitowanych obligacji, co zostało po części skorygowane spłatą otrzymanych kredytów w wysokości 1.538.844 zł, zapłatą odsetek od kredytów, pożyczek i leasingu finansowego w wysokości 289.899 zł oraz spłatą kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 18.041 zł.

Bilans

W tabeli poniżej przedstawiono najistotniejsze zmiany w strukturze bilansu w roku 2012.

SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. PLN) 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 Zmiana / %
Aktywa
AKTY WA TRWAŁE 4.476.148 4.278 .148 4,6%
Wartość firmy 2.568.033 2.412.285 6,5%
Inne wartości niematerialne 81.380 54.194 50,2%
Długoterminowe aktywa programowe 97.988 131.141 -25,3%
Inne aktywa długoterminowe 109.642 69.447 57,9%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.356 55.726 -43,7%
Aktywa obrotowe 1.085.197 1.070.400 1,4%
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 375.659 320.542 17,2%
Aktywa razem 5.561.345 5.348.548 4,0%
Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY 2.468.403 1 .896 .043 30,2%
Pozostałe kapitały -16.327 9.611 -269,9%
Zyski zatrzymane 1.175.693 577.395 103,6%
Zobowiązania długoterminowe 2.026.162 2.484.080 -18,4%
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 592.003 958.407 -38,2%
Zobowiązania z tytułu obligacji Senior Notes 1.316.479 1.417.525 -7,1%
Zobowiązania krótkoterminowe 1.066.780 968.425 10,2%
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 275.608 246.778 11,7%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 472.094 374.955 -25,9%
Pasywa razem 5.561.345 5.348.548 4,0%

Dane finansowe w poniższym opisie zostały przedstawione w tys. PLN.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku nasza suma bilansowa wynosiła odpowiednio 5.561.345 zł i 5.348.548 zł. Wyłączając wpływ konsolidacji spółek nabytych w 2012 roku (tj. INFO-TV-FM Sp. z o.o., Grupy Redefine Sp. z o.o., Netshare Sp. z o.o., Frazpc.pl Sp. z o.o. oraz Gery.pl Sp. z o.o., zwane dalej: „nowo nabyte spółki”), na dzień 31 grudnia 2012 roku nasza suma bilansowa wynosiła 5.574.015 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku nasze aktywa trwałe wynosiły odpowiednio 4.476.148 zł i 4.278.148 zł i stanowiły odpowiednio 80,5% i 80,0% całości aktywów. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, na dzień 31 grudnia 2012 roku nasze aktywa trwałe wynosiły 4.360.557 zł i stanowiły 78,2% całości aktywów.

Wartość zestawów odbiorczych wzrosła o 11.450 zł, czyli o 2,8%, do 420.060 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 408.610 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku w wyniku wzrostu liczby zestawów do odbioru płatnej telewizji i zestawów internetowych udostępnionych naszym abonentom. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała wpływu na saldo zestawów odbiorczych.

Wartość innych rzeczowych aktywów trwałych wzrosła o 13.130 zł, czyli o 5,0%, do 276.407 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 263.277 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość innych rzeczowych aktywów trwałych wzrosła o 8.232 zł, czyli o 3,1%, do 271.509 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost związany był z efektem netto kilku czynników, w tym przede wszystkim wzrostu stanu środków trwałych w budowie, nabycia urządzeń do produkcji dekoderów, nakładów na budynki i budowle oraz naliczonej w okresie amortyzacji.

Wartość firmy wzrosła o 155.748 zł, czyli o 6,5%, do 2.568.033 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 2.412.285 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wzrost wynika ze wstępnego oszacowania wartości firmy z tytułu nabycia spółki INFO-TV-FM, spółek z Grupy Redefine Sp. z o.o. oraz Netshare Sp. z o.o., Frazpc.pl Sp. z o.o. i Gery Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość marki wynosiła 847.800 zł i wzrosła o 7.800 zł w porównaniu do 840.000 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wzrost nastąpił w wyniku rozpoznania wartości marki ipla.

Saldo innych wartości niematerialnych wzrosło o 27.186 zł, czyli o 50,2%, do 81.380 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 54.194 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, saldo innych wartości niematerialnych wzrosło o 10.487 zł, czyli o 19,4%, i wynosiło 64.681 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku przede wszystkim w wyniku rozbudowy systemów i prac rozwojowych.

Wartość długo- i krótkoterminowych aktywów programowych spadła o 28.930 zł, czyli o 10,8%, do 239.640 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 268.570 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Spadek był efektem netto kilku czynników, w tym przede wszystkim nabycia licencji filmowych i praw sportowych oraz naliczonej amortyzacji. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała istotnego wpływu na to saldo.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 8.357 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie (spadek o 1,0%) w porównaniu do salda na dzień 31 grudnia 2011 roku. Saldo w całości dotyczy Grupy Kapitałowej Telewizji Polsat i obejmuje grunty i budynki pod wynajem.

Wartość długoterminowych prowizji dla dystrybutorów rozliczanych w czasie wyniosła 35.125 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu do 35.028 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Natomiast wartość krótkoterminowych prowizji dla dystrybutorów rozliczanych w czasie spadła o 2.265 zł, czyli o 3,8%, do 57.096 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 59.361 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała wpływu na te salda.

Wartość innych aktywów długoterminowych wyniosła 109.642 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i wzrosła o 40.195 zł, czyli o 57,9%, w porównaniu do 69.447 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość innych aktywów długoterminowych wzrosła o 112.102 zł, czyli o 161,6%, do 181.649 na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost ten wynika głównie ze zwiększenia się długoterminowych rozliczeń międzyokresowych (przede wszystkim wynikających ze złożenia drugiego i trzeciego zamówienia na usługi transmisji danych do Mobyland).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku i 31 grudnia 2011 roku nasze aktywa obrotowe wynosiły odpowiednio 1.085.197 zł i 1.070.400 zł i stanowiły odpowiednio 19,5% i 20,0% całości aktywów. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, na dzień 31 grudnia 2012 roku nasze aktywa obrotowe wynosiły 1.213.458 zł i stanowiły 21,8% całości aktywów.

Wartość zapasów wyniosła 161.974 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i spadła o 16.153 zł, czyli o 9,1%, z 178.127 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość zapasów wyniosła 161.934 na dzień 31 grudnia 2012 roku. Spadek salda był efektem netto szeregu czynników, w tym przede wszystkim: (i) spadku wartości zapasów dekoderów DTH i dysków do dekoderów oraz (ii) rozpoznania wartości zapasów urządzeń końcowych do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej.

Saldo należności z tytułu obligacji na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 0 zł w porównaniu do 14.854 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Saldo na koniec 2011 roku dotyczyło niezabezpieczonych oprocentowanych obligacji o wartości nominalnej 14.000 zł, wyemitowanych przez NFI Magna Polonia S.A.

Wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wzrosła o 55.117 zł, czyli o 17,2% do 375.659 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 320.542 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wzrosła o 56.392 zł i wyniosła na koniec grudnia 2012 roku 376.934 zł. Wzrost wynika głównie ze wzrostu należności handlowych od jednostek niepowiązanych, częściowo zrekompensowanego przede wszystkim przez spadek należności publiczno-prawnych.

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów spadła o 7.180 zł, czyli o 2,6%, do 270.354 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 277.534 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając efekt konsolidacji nowo nabytych spółek, saldo środków pieniężnych wzrosło o 119.802 zł, czyli o 43,2%, do 397.336 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost wynika głównie z wygenerowanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Wzrost został częściowo zniwelowany przede wszystkim spłatą kapitału (w tym dobrowolną przedpłatą w wysokości 200.000 zł) i odsetek od kredytu SFA, spłatą odsetek od Obligacji Senior Notes oraz wydatkami inwestycyjnymi.

Wartość pozostałych aktywów obrotowych wyniosła 71.968 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i pozostała na podobnym poziomie w porównaniu z 72.467 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała istotnego wpływu na to saldo.

Wartość kapitału własnego wzrosła o 572.360 zł, czyli o 30,2%, do 2.468.403 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 1.896.043 zł na 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość kapitału własnego wzrosła o 592.103 zł, czyli o 31,2%, do 2.448.146 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku. Wzrost nastąpił przede wszystkim w wyniku zysku wypracowanego w 2012 roku.

Wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (krótko- i długoterminowych) spadła o 337.574 zł, czyli o 28,0%, do 867.611 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 1.205.185 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Zmiana salda wynika przede wszystkim z dokonania przedpłaty w wysokości 200.000 zł oraz harmonogramowych spłat kapitału Kredytu Terminowego. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała wpływu na wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Wartość zobowiązań z tytułu obligacji (krótko- i długoterminowych) spadła o 108.842 zł, czyli o 7,1%, do 1.413.735 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 1.522.577 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku, głównie w wyniku spadku kursu euro, po którym wyceniono wartość bilansową obligacji. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała wpływu na wartość zobowiązań z tytułu obligacji.

Saldo długo- i krótkoterminowych przychodów przyszłych okresów wyniosło 206.419 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku i pozostało na praktycznie niezmienionym poziomie w porównaniu z 207.013 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała wpływu na saldo przychodów przyszłych okresów.

Wartość innych długoterminowych zobowiązań i rezerw wzrosła o 5.193 zł, czyli o 41,5%, do 17.690 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 12.497 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku, głównie w wyniku rozpoznania długoterminowych kaucji za wydany sprzęt oraz wzrostu zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych. Wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek na saldo innych długoterminowych zobowiązań i rezerw nie był istotny.

Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań wzrosła o 97.139 zł, czyli o 25,9%, do 472.094 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 374.955 na dzień 31 grudnia 2011 roku. Wyłączając wpływ konsolidacji nowo nabytych spółek, wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań wzrosła o 91.550 zł, czyli o 24,4%, do 466.505 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku, głównie w wyniku wzrostu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu zakupu aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Wzrost został częściowo zniwelowany przede wszystkim przez spadek rezerw krótkoterminowych.

Wartość kaucji otrzymanych za wydany sprzęt wzrosła o 515 zł, czyli o 4,0%, do 13.259 zł na dzień 31 grudnia 2012 roku z 12.744 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku głównie w wyniku wzrostu wartości kaucji otrzymanych od dystrybutorów. Konsolidacja nowo nabytych spółek nie miała wpływu na wartość kaucji otrzymanych za wydany sprzęt.


Article printed from Cyfrowy Polsat: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl

URL to article: http://www.raportroczny2012.cyfrowypolsat.pl/wprowadzenie/cyfrowy-polsat-w-2012-roku/

Copyright © 2013 Polsat. All rights reserved.