Sprzedaż i źródła przychodów

Reklama i sponsoring

W segmencie nadawania i produkcji telewizyjnej kluczowe źródło przychodów (około 80% w 2012 roku) stanowią wpływy ze sprzedaży reklamy i sponsoringu.

Niemal wszystkie przychody reklamowe są pozyskiwane przez należące do Grupy Telewizji Polsat biuro reklamy Polsat Media, które funkcjonuje na rynku jako agent reklamowy Grupy (dom sprzedaży) na bazie umowy o współpracy podpisanej 27 grudnia 2003 roku.

Polsat Media jest odpowiedzialny za sprzedaż wszystkich form reklamy: spotów reklamowych, sponsoringu oraz kontraktów od nich pochodnych. Polsat Media zajmuje się obsługą reklamową wszystkich kanałów należących do Grupy (jedynym wyjątkiem jest Polsat JimJam).

Głównymi kontrahentami Polsat Media są międzynarodowe domy mediowe, które funkcjonują jako pośrednicy negocjujący warunki, a następnie realizują kampanie dla swoich klientów. Sprzedaż czasu reklamowego odbywa się zarówno na mocy całorocznych kontraktów z domami mediowymi, jak i na bazie bezpośrednich zleceń od klientów.

Dystrybucja treści za pomocą Internetu

Jednym ze źródeł przychodów Grupy Telewizji Polsat jest też dystrybucja programów w Internecie. Partnerem Grupy Polsat w tym obszarze jest spółka zależna Cyfrowego Polsatu Redefine Sp. z o.o., operator telewizji internetowej ipla, będącej liderem rynku wideo online w Polsce zarówno w zakresie dostępności na różnych urządzeniach, jak i pod względem oferowanego kontentu. Emisja programów w sieci oparta jest na dwóch modelach rozliczeń. Pierwszy polega na stałej kwocie miesięcznej za prawo do emisji danego programu; drugi na procentowym udziale w przychodach reklamowych generowanych przez reklamy umieszczone w okolicy emitowanego materiału.

W przypadku serwisu ipla ok. 85% całkowitych przychodów generowane jest przez sprzedaż reklam, a ok. 15% pochodzi z transakcji zakupu treści przez użytkowników.

Zespół sprzedaży

Polsat Media odpowiada za sprzedaż reklam i sprzedaż pakietów sponsorskich, planowanie kampanii, analizę posprzedażową, badania rynkowe i analizy, rozwój nowych produktów oraz, co bardzo ważne, podnoszenie jakości relacji z obecnymi i potencjalnymi reklamodawcami.

Dodatkowo, aby zagwarantować odpowiedni poziom wsparcia w planowaniu kampanii reklamowych w stacjach Grupy, zespół Polsat Media współpracuje ściśle z klientami i domami mediowymi w projektowaniu działań niestandardowych, jak kampanie sponsorskie i inne pochodne działania cross-promocyjne.

Biuro reklamy jest odpowiedzialne także za rozmieszczenie spotów reklamowych zgodnie z oczekiwaniami klientów co do kontekstu programowego i pory emisji poszczególnych kampanii.

Sprzedaż praw do emisji programów grupy w sieciach kablowych i satelitarnych

W roku 2012 to źródło stanowiło około 15% przychodów tego segmentu. Standardowe umowy na dystrybucję polegają na ustaleniu miesięcznej stawki za dostarczanie abonentom danej sieci sygnału kanałów Grupy i są zależne od liczby abonentów, do których trafiają nasze programy.