Marketing usług

Do promocji naszych produktów i usług wykorzystujemy głównie reklamę telewizyjną, ale także Internet, prasę, radio, reklamę outdoorową oraz różnego typu akcje specjalne i eventowe. Ważnym kanałem komunikacji z nowymi klientami jest nasza strona internetowa.

Z obecnymi klientami komunikujemy się, wykorzystując kanał abonencki, telemarketing, korespondencję listowną, wydarzenia specjalne, konkursy, profil w serwisie Facebook.com, zadruki na listach/kopertach i poprzez Internetowe Centrum Obsługi Klienta.