Otoczenie rynkowe i konkurencja

Szerokopasmowy Internet w Polsce jest dostarczany przez łącza kablowe i sieci bezprzewodowe. Stosunkowo niski wskaźnik nasycenia rynku usług szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz duży potencjał wzrostu sprawiają, że jest to obszar atrakcyjny dla operatorów. Przy tym mobilna transmisja danych to obecnie najszybciej rosnący segment rynku telekomunikacyjnego. Wraz ze wzrostem liczby urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów – usługi dostępu do bezprzewodowego Internetu cieszą się coraz większą popularnością.

Raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) na temat rynku usług telekomunikacyjnych udostępniany jest zazwyczaj w drugiej połowie kolejnego roku, dlatego prezentujemy dane za 2011 rok.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez UKE („Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku”, czerwiec 2012) dostęp do szerokopasmowego Internetu miało 74,4% gospodarstw domowych w Polsce. Wskaźnik penetracji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosił 26%. Stacjonarny dostęp do Internetu miało prawie 6,7 mln mieszkańców Polski, natomiast usługę mobilnego Internetu ponad 3,3 mln osób. Pośród miliona nowych odbiorców Internetu ponad połowę stanowili użytkownicy usług mobilnych.

Według danych przedstawionych przez Komisję Europejską w raporcie „Digital Agenda Scoreboard 2011” Polska uplasowała się na 9. miejscu wśród państw UE pod względem wartości wskaźnika penetracji mobilnym Internetem na 100 mieszkańców. Wyniósł on 8,3%, czyli o 0,2 p.p. więcej w porównaniu do średniej unijnej (8,1%). Jeśli zaś chodzi o stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu, wskaźnik penetracji tą usługą w Polsce wyniósł 17,3%, zatem o 10,4 p.p. mniej niż średnia dla całej UE (27,7%).

Jak podaje UKE, rynek usług mobilnego dostępu do Internetu w 2011 roku w dalszym ciągu zdominowany był przez czterech infrastrukturalnych operatorów sieci komórkowych (posiadali łącznie 95,6% bazy klientów). Jednak wyraźnie zaznaczył się wzrost konkurencyjności pozostałych operatorów, których udziały wzrosły prawie czterokrotnie (w tym przede wszystkim udział Cyfrowego Polsatu).

Udziały operatorów w ogólnej liczbie użytkowników korzystających z modemów 2G/3G

wykres_1

Prognozy wzrostu rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu (wg liczby abonentów) w latach 2012–2016 (w tys.)

wykres_2

Według prognoz PMR w ciągu najbliższych czterech lat użytkowników mobilnego Internetu szerokopasmowego będzie przybywać szybciej niż użytkowników łączy stacjonarnych. Obserwowany wzrost wyniesie odpowiednio 11,5% oraz 3,1% (CAGR).