Otoczenie rynkowe i konkurencja

W Polsce usługi płatnej telewizji oferowane są przez operatorów platform satelitarnych, telewizji kablowych i IPTV.

Na koniec 2012 roku, według naszych szacunków, polscy operatorzy dostarczali usługi płatnej telewizji łącznie ok. 11 mln abonentów.

Według danych firmy AC Nielsen (Establishment Survey 2012), wyłączając gospodarstwa domowe korzystające z więcej niż jednej usługi płatnej telewizji, nasycenie płatną telewizją pod koniec 2012 roku wynosiło około 66% gospodarstw domowych w Polsce.

Historycznie telewizja kablowa była główną formą dostępu do płatnej telewizji w Polsce. Operatorzy kablowi koncentrują się na klientach zamieszkujących tereny gęsto zaludnione, gdzie istnieje rozbudowana infrastruktura lub budowa takiej infrastruktury wiąże się z relatywnie niskimi kosztami w przeliczeniu na jednego abonenta. Z kolei operatorzy DTH są w stanie dostarczyć swoje usługi klientom zamieszkującym zarówno miasta, jak i obszary mniej zaludnione, gdzie infrastruktura telewizji kablowych nie istnieje lub jest słabo rozwinięta, bez konieczności zwiększania kosztów.

Jeśli chodzi o rozwój rynku IPTV, to przebiega on w Polsce relatywnie wolno, przede wszystkim ze względu na przeszkody technologiczne wynikające z braku nowoczesnej infrastruktury o przepustowości wystarczającej do świadczenia wysokiej jakości i opłacalnych usług IPTV.

Rynek płatnej telewizji w Polsce

1Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez operatorów (raporty roczne Grupy TVN S.A. i Grupy Telekomunikacja Polska S.A. za 2012 rok).
2Na podstawie szacunków własnych i danych publikowanych przez PIKE.
3Na podstawie szacunków własnych i danych opublikowanych przez operatorów (raporty roczne Grupy Telekomunikacja Polska S.A. i Netia S.A. za 2012 rok).

Operatorzy płatnej cyfrowej telewizji satelitarnej

W 2012 roku w Polsce działały trzy główne płatne platformy DTH: Cyfrowy Polsat, Cyfra+ i platforma „n”.

Pod koniec 2012 roku grupy Canal+ Cyfrowy i TVN ogłosiły sfinalizowanie umów o strategicznym partnerstwie i przystąpiły do połączenia platform Cyfra+ i „n” w jedną platformę nc+. Według informacji prezentowanych przez grupę TVN nowy operator, który powstał wskutek połączenia, będzie obsługiwać około 2,5 mln klientów.

Od 2006 roku liderem pod względem liczby abonentów i udziału w rynku jest Cyfrowy Polsat z ponad 3,5 mln abonentów i około 56-proc. udziałem w krajowym rynku (stan na 31 grudnia 2012 roku).

Operatorzy telewizji kablowej

Zgodnie z danymi PIKE polski rynek telewizji kablowej jest zdominowany przez trzech największych operatorów, których łączny udział w rynku wynosił około 67% (dane na koniec trzeciego kwartału 2012 roku). Według szacunków PIKE łączna liczba abonentów krajowych operatorów kablowych wynosi ok. 4,6 mln.

W 2012 roku trzema głównymi operatorami telewizji kablowej w Polsce byli: UPC Polska, Multimedia Polska i Vectra.

Cyfrowa telewizja poprzez protokół internetowy (IPTV)

Wiodącym operatorem IPTV w Polsce jest Telekomunikacja Polska, a drugim co do wielkości Netia S.A.