Otoczenie rynkowe i konkurencja

Polski rynek telefonii komórkowej jest rynkiem dojrzałym.

Według danych podanych przez UKE nasycenie rynku telefonii komórkowej mierzone liczbą kart SIM wzrosło w 2011 roku o 8,4 p.p. do poziomu 131,6%, co dało 50,1 mln kart SIM użytkowanych przez klientów.

W 2011 roku szacowana wartość rynku telefonii komórkowej w Polsce, wyrażona jako suma przychodów operatorów z usług detalicznych, wyniosła niewiele ponad 19 mld zł i była o ok. 0,6% wyższa niż w roku 2010 (według UKE).

Polski rynek telefonii komórkowej jest stosunkowo spolaryzowany i bardzo konkurencyjny. Rynek ten jest obsługiwany przez operatorów infrastrukturalnych (MNO) oraz operatorów wirtualnych (MVNO). W modelu MVNO operator telefonii komórkowej udostępnia wirtualnemu operatorowi częstotliwość oraz niezbędną infrastrukturę do oferowania usług MVNO.

W Polsce działa trzech wiodących operatorów infrastrukturalnych:

  • Polkomtel Sp. z o.o. (sieć Plus);
  • PTK Centertel Sp. z o.o. (sieć Orange);
  • PTC Sp. z o.o. (sieć T-Mobile).

a także czterech mniejszych operatorów:

  • P4 Sp. z o.o. (sieć Play);
  • CenterNet;
  • Mobyland;
  • Aero2.

Udział operatorów w rynku pod względem liczby użytkowników

Udział operatorów w rynku pod względem przychodów

Źródło: UKE, „Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2011 roku”.