Otoczenie rynkowe i konkurencja

Polski rynek mediów i telekomunikacji przekształca się wraz ze zmianą preferencji klientów, którzy coraz częściej szukają możliwości kupienia wszystkich usług w przystępnych cenach u jednego operatora. W odpowiedzi dostawcy świadczą usługi płatnej telewizji, szerokopasmowego Internetu oraz telefonii pakietyzowane w ramach jednej oferty, umożliwiając abonentom zakup wszystkich tych usług w ramach jednej umowy, jednej opłaty i jednej faktury.

Rynek usług zintegrowanych w Polsce nie jest rozwinięty na terenach słabo zaludnionych, a przez to ma znaczny potencjał wzrostu na obszarach podmiejskich, w małych miastach i wsiach, gdzie takie usługi są obecnie praktycznie niedostępne. Oprócz tego, że współczynnik penetracji usług zintegrowanych jest niski na słabo zaludnionych terenach, również usługi internetowe świadczone przez operatorów kablowych nie są z reguły zadowalającej jakości. To stwarza szansę dla operatorów DTH (m.in. Cyfrowego Polsatu), których zasięg geograficzny i brak infrastruktury sieciowej nie ograniczają w takim stopniu jak operatorów telewizji kablowej i firm telekomunikacyjnych. Mogą stać się oni wiodącymi dostarczycielami wysokiej jakości usług zintegrowanych dla klientów na przedmieściach, w małych miastach i wiejskich obszarach Polski.

Według raportu Komisji Europejskiej „E-Communications Household Survey” z czerwca 2012 roku nasycenie usługami zintegrowanymi (definiowanymi jako więcej niż jedna usługa w ramach oferty jednego operatora) w Polsce wynosi 28%, podczas gdy w Unii Europejskiej sięga 43%, a w Holandii i Belgii nawet ponad 60% (odpowiednio 64% i 61%).

Obecnie usługi zintegrowane typu triple-play, w których skład wchodzą usługi: telewizja, Internet i telefon, świadczone są przez operatorów sieci kablowych, takich jak UPC, Multimedia Polska S.A. i Vectra S.A., operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Grupa Orange (Telekomunikacja Polska S.A.), Netia S.A. i nabyta przez nią w 2011 roku Telefonia Dialog S.A., a wśród operatorów platform DTH – Cyfrowy Polsat.

Trendy konsolidacyjne obserwowane na rynku mediów i telekomunikacji wskazują na to, że powstają na rynku potężne grupy, które będą oferować klientom usługi w pakietach i rozwijać rynek usług łączonych.

  • Od 2011 roku grupy TVN S.A. i Telekomunikacja Polska S.A. (TP) utrzymują współpracę w celu oferowania wspólnych usług – internetowych (TP) i pakietów telewizyjnych (platforma „n”).
  • Platforma Cyfra+ w połowie 2012 roku nawiązała współpracę z operatorem sieci Play i rozpoczęła sprzedaż usług dostępu do Internetu operatora.
  • Pod koniec 2012 roku Grupa TVN S.A. i Canal+ Cyfrowy Sp. z o.o. sfinalizowały umowę, na podstawie której dojdzie do połączenia ich platform satelitarnych, przy czym współpraca z TP ma zostać utrzymana i przeniesiona na wspólną platformę nc+.

Rynek usług zintegrowanych rozwija też rosnąca w siłę grupa spółek będących pod kontrolą Zygmunta Solorza-Żaka, który oprócz kontroli nad Grupą Kapitałową Cyfrowy Polsat S.A. od 2011 roku posiada też kontrolę nad spółką Polkomtel Sp. z o.o. W 2012 roku obie spółki ogłosiły współpracę i rozpoczęły sprzedaż wzajemną swoich usług.