solorz

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością mogę Państwu zakomunikować, że rok 2012 był kolejnym, który Cyfrowy Polsat i jego akcjonariusze mogą zaliczyć do udanych. Trudna sytuacja gospodarcza i otoczenie makroekonomiczne nie stanowiły dla Grupy przeszkody dla osiągnięcia bardzo dobrych wyników finansowych i operacyjnych. Cyfrowy Polsat konsekwentnie i skutecznie realizuje strategię rozwoju, umacniając się na pozycji lidera szeroko rozumianego rynku medialnego w Polsce.

Z dumą obserwuję rozwój Cyfrowego Polsatu we wszystkich najważniejszych segmentach działalności – zarówno w obszarze płatnej telewizji i szerokopasmowego Internetu, jak i w obszarze nowoczesnych usług świadczonych drogą online. Grupa skutecznie konkurowała na rynku nadawców telewizyjnych, osiągając zadowalające wyniki oglądalności, jak również wzrost udziału w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu.

Istotne są rozwój oferty Cyfrowego Polsatu na rynku transmisji danych i rosnąca liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu. Grupa oferuje najszybszy i najnowocześniejszy na świecie Internet mobilny w technologii LTE, który w zeszłym roku przyspieszył do 150 Mb/s. Dostęp do superszybkiego Internetu w technologii LTE posiada już ponad 50% mieszkańców Polski, a w zasięgu HSPA/HSPA+ znajduje się ponad 93% populacji naszego kraju.

Cyfrowy Polsat rozwinął swoją działalność w segmencie nowoczesnych usług online, włączając do oferty serwis ipla, będący liderem na rynku wideo online w Polsce, a także uruchamiając serwis muzo, oferujący dostęp do najlepszej muzyki w Internecie. Również oferta telewizji mobilnej w technologii DVB-T przyczynia się do uatrakcyjnienia kompleksowej oferty usług, z jakich mogą korzystać abonenci Cyfrowego Polsatu.

Nowością minionego roku był początek współpracy Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, która oznacza uatrakcyjnienie ofert obydwu firm oraz dodatkowe korzyści dla użytkowników kupujących ich usługi.

Kończąc swoje podsumowanie, chciałbym podziękować zarówno Akcjonariuszom, jak i Abonentom oraz Klientom Grupy Cyfrowego Polsatu za okazane zaufanie. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Zarządu i Pracowników Grupy, których efektywna i pełna zaangażowania praca skutecznie przyczyniła się do realizacji wyznaczonych celów i zadań. Przekłada się to na konsekwentną budowę wartości Spółki, z korzyścią dla jej Akcjonariuszy. Jestem przekonany, że Grupa będzie nadal z sukcesem realizowała strategię i ambitne cele, dzięki czemu również kolejny rok będzie dla Cyfrowego Polsatu bardzo udany.

Z wyrazami szacunku

Zygmunt Solorz – Żak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czytaj
libicki

List Prezesa

Szanowni Państwo!

Z radością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2012 rok.

W zeszłym roku rozwijaliśmy się zarówno organicznie, jak i poprzez strategiczne akwizycje, prowadząc liczne projekty pozwalające nam na konsekwentną realizację strategii rozwoju Grupy. Wszystkie nasze działania zmierzały do umocnienia Cyfrowego Polsatu na pozycji lidera multimedialnej rozrywki w Polsce oraz rynków płatnej telewizji i nadawców telewizyjnych, a także regularnego rozwoju naszych kompetencji w obszarze telekomunikacji oraz usług online.

Potwierdzeniem zakończenia sukcesem kolejnego roku naszej działalności jest wzrost zarówno wyników operacyjnych, jak i finansowych Grupy. Liczba abonentów usług płatnej telewizji wzrosła do 3,57 mln, a liczba użytkowników szerokopasmowego Internetu i telefonii komórkowej wzrosła odpowiednio do 150 i 145 tys. W drugim segmencie naszej działalności także odnotowaliśmy oczekiwane rezultaty. Nasz główny kanał – POLSAT – był liderem oglądalności posiadającym 15,7% rynku, natomiast udział w widowni nadawanych przez nas kanałów tematycznych wzrósł o 11% do 4,8%. W 2012 roku wzrósł udział naszej Grupy w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu – do 23,2%, a nasze przychody z tego tytułu, dzięki dobrze skomponowanej ramówce oraz optymalnym inwestycjom w treści programowe, zanotowały znacząco lepszą dynamikę niż rynek. Jesteśmy także bardzo zadowoleni ze skonsolidowanych wyników finansowych Grupy. Całkowite skonsolidowane przychody Cyfrowego Polsatu w 2012 roku wzrosły o 17,4% do 2,778 mld zł, a zysk netto wyniósł 598 mln zł.

W dbałości o sukcesywny wzrost satysfakcji naszych abonentów regularnie wzbogacaliśmy ofertę usług płatnej telewizji o nowe kanały. Efektywnie łączyliśmy oferowane przez nas produkty, dostarczając klientom coraz więcej korzyści z posiadania szerszej oferty. Regularnie zapewnialiśmy abonentom wydarzenia sportowe w ramach usługi pay-per-view, popularyzując ją na rynku polskim. Po sukcesie usług VOD – Domowej Wypożyczalni Filmowej i catch-up TV na naszej stronie WWW istotnie rozbudowaliśmy Strefę “Rozrywki Online”, proponując użytkownikom w jednym miejscu powtórki programów, kanały online, ofertę ipli, HBO GO i Film-Box live. Uruchomiliśmy cross-promocje z siecią Plus i rozpoczęliśmy wzajemną sprzedaż usług, gwarantując abonentom dodatkowe korzyści z posiadania usług obydwu operatorów. W 2012 roku osiągnęliśmy także oczekiwane synergie technologiczne, marketingowe, produktowe i administracyjne pomiędzy platformą Cyfrowy Polsat a Telewizją Polsat. Był to także czas rosnącej roli nowych usług Cyfrowego Polsatu – TV MOBILNEJ, PPV, VOD, Multiroom HD, ipli.

W zeszłym roku Cyfrowy Polsat znacząco wzmocnił swoją działalność w segmencie usług świadczonych drogą online. Nabyliśmy 100% udziałów w spółkach tworzących serwis ipla będący liderem rynku wideo online w Polsce. Ipla oferuje dostęp do linearnego sygnału telewizyjnego ponad 20 kanałów, transmisje na żywo w HD oraz największą w Polsce bazę treści telewizyjnych “na życzenie”, liczącą dziesiątki tysięcy materiałów – seriali, filmów, programów telewizyjnych i największych wydarzeń sportowych. Dostęp do zasobów telewizji ipla, dzięki dedykowanym aplikacjom, mają użytkownicy komputerów, smartfonów, tabletów, telewizorów z usługą Smart TV, dekoderów płatnych telewizji oraz konsol. Ipla według najnowszych badań posiada średnio 2,3 mln aktywnych użytkowników.

Kontynuując rozwój w segmencie online, uruchomiliśmy serwis muzo z muzyką cyfrową w modelu odsłuchowym. Wkrótce w ofercie muzo znajdzie się 5 mln utworów zaspokajających blisko 90% potrzeb muzycznych Polaków. Obecna oferta muzo zawiera najpopularniejsze utwory ze wszystkich gatunków muzycznych, pochodzące m.in. z wytwórni EMI, Magic Records, SONY Music, Universal Music.

Z myślą o dystrybucji naszych usług przy wykorzystaniu wszystkich nowoczesnych technologii i urządzeń rozpoczęliśmy świadczenie usługi TV MOBILNA w technologii DVB-T. Było to możliwe dzięki nabyciu rok wcześniej spółki INFO-TV-FM posiadającej odpowiednie częstotliwości do uruchomienia usługi telewizji mobilnej w technologii naziemnej telewizji cyfrowej. Nowe usługi świadczymy zarówno na tradycyjne dekodery i telewizory, jak i zyskujące coraz większą popularność urządzenia przenośne.

W październiku zeszłego roku oferowany przez nas najszybszy i najnowocześniejszy na świecie Internet mobilny w technologii LTE przyspieszył do 150 Mb/s. Istotnie wzrósł także zasięg tej usługi – obecnie co drugi mieszkaniec Polski jest w zasięgu LTE. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów oraz trendom rynkowym, naszą ofertę internetową wzbogaciliśmy o nowe urządzenia mobilne – komputery, tablety, modemy i routery. Uruchomiliśmy także autorski komunikator internetowy „halo”.

Regularny rozwój przechodziła nasza fabryka dekoderów. W 2012 roku jej linię produkcyjną opuściły trzy nowe modele dekoderów – HD 3000 i HD 6000 do telewizji satelitarnej oraz T-HD 1000 do naziemnej telewizji cyfrowej. Łącznie nasza fabryka wyprodukowała już ponad 4 mln dekoderów.

Niezmiennie naszym długoterminowym celem jest stabilny rozwój naszej Grupy, utrzymanie pozycji lidera na rynkach rozrywki multimedialnej i płatnej telewizji, oferowanie z coraz lepszymi wynikami usług telekomunikacyjnych, budowanie stałej widowni kanałów Telewizji Polsat, a w konsekwencji ich znaczącej pozycji na rynku reklamy telewizyjnej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami planujemy rozwijać nowoczesne kanały dystrybucji treści, tak aby konsument mógł swobodnie wybierać technologię i urządzenie, za pośrednictwem których chce skorzystać z naszych usług telewizyjnych. Spodziewamy się, że w dłuższej perspektywie przyczynią się one do wzrostu liczby użytkowników naszych usług, średniego przychodu z jednego abonenta oraz lojalności klientów. Natomiast osiągnięcie tych założeń w połączeniu z efektywnym gospodarowaniem finansami na pewno wpłynie pozytywnie na budowanie wartości firmy dla naszych Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku

Dominik Libicki

Prezes Zarządu Cyfrowy Polsat S.A

Czytaj