Misja, wizja, strategia

Kim jesteśmy?
Liderem polskiego rynku
medialnego zarówno w obszarze
kreacji, jak i dostarczania konten-
tu telewizyjnego, przy jednocze-
snym świadczeniu usług teleko-
munikacyjnych.
Kim chcemy być?
Liderem na rynku rozrywki w Polsce. Będziemy tworzyć
I dostarczać najatrakcyjniejszy kontent przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, świadcząc wysokiej jakości usługi zintegrowane przy zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji naszych klientów.

Nasze cele strategiczne

Budowa wartości
naszej bazy klientów indywidualnych poprzez zwiększanie liczby klientów, przy jednoczesnym zwiększeniu ARPU i utrzymaniu wysokiego poziomu satysfakcji klientów.
Budowa wartości
naszego segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej poprzez utrzymanie oglądalności nadawanych przez nas kanałów, poprawę profilu widza oraz szeroką dystrybucję naszego kontentu.
Efektywne
zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii w ramach zintegrowanej grupy medialnej.
Naszym celem nadrzędnym jest zajmowanie pozycji lidera rynku rozrywki w Polsce. Zamierzamy ten cel osiągnąć zarówno poprzez świadczenie wysokiej jakości produktów i usług skierowanych do klientów indywidualnych, jak również poprzez nabywanie i tworzenie najwyższej jakości treści programowych, a następnie dostarczanie ich do polskich gospodarstw domowych za pośrednictwem najlepszych i najnowocześniejszych technologii.