2. Skład Zarządu Jednostki Dominującej

  • Dominik Libicki, Prezes Zarządu;
  • Dariusz Działkowski, Członek Zarządu;
  • Aneta Jaskólska, Członek Zarządu;
  • Tomasz Szeląg, Członek Zarządu.