47. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej jest wypłacane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat S.A. z dnia 5 września 2007 roku.

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty należnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2012 i 2011 roku:

Imię i nazwisko Funkcja 2012 2011
Zygmunt Solorz-Żak Przewodniczący Rady Nadzorczej 180 180
Heronim Ruta Członek Rady Nadzorczej 120 120
Andrzej Papis Członek Rady Nadzorczej 120 120
Robert Gwiazdowski Niezależny Członek Rady Nadzorczej 120 120
Leszek Reksa Niezależny Członek Rady Nadzorczej 120 120
Razem 660 660