48. Wydarzenia po dniu bilansowym

W dniu 10 stycznia 2013 roku została zawiązana spółka Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. W dniu 14 lutego 2013 roku Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Telewizja Polsat Sp. z o.o. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o.