37. Przychody przyszłych okresów

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011 (dane przekształcone)
Przychody przyszłych okresów 206.419 207.013
Z czego:
Krótkoterminowe 201.238 199.418
Długoterminowe 5.181 7.595

Przychody przyszłych okresów obejmują głównie wniesione z góry opłaty abonamentowe oraz opłaty za udostępnianie dekoderów. Przychody przyszłych okresów obejmują również przedpłacone emisje reklam.