36. Kaucje otrzymane za wydany sprzęt

31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Abonenci 4.326 4.326
Dystrybutorzy 8.915 8.400
Inne 18 18
Razem 13.259 12.744

Kaucje otrzymane obejmują kaucje wpłacone przez abonentów z tytułu umów udostępnienia zestawów odbiorczych oraz kaucje od dystrybutorów za pobrane zestawy odbiorcze i telefony.

Kaucje zwracane są klientom lub rozliczane z wierzytelnościami od klientów w momencie rozwiązania umowy.