3. Skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

  • Zygmunt Solorz-Żak, Przewodniczący Rady Nadzorczej;
  • Robert Gwiazdowski, Członek Rady Nadzorczej;
  • Andrzej Papis, Członek Rady Nadzorczej;
  • Leszek Reksa, Członek Rady Nadzorczej;
  • Heronim Ruta, Członek Rady Nadzorczej.