25. Zapasy

Rodzaj zapasów 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Dekodery i dyski do dekoderów – towary 45.862 43.965
Dekodery i dyski do dekoderów – wyroby gotowe 32.805 68.736
Urządzenia końcowe do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – towary 3.034 -
Urządzenia końcowe do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – wyroby gotowe 17.485 -
Karty SMART i SIM 4.454 6.921
Telefony i modemy 20.432 21.170
Anteny i konwertery 3.479 6.134
Materiały do produkcji zestawów odbiorczych 26.694 21.047
Pozostałe zapasy 16.072 14.725
Razem zapasy brutto 170.317 182.698
Odpisy na zapasy (8.343) (4.571)
Razem zapasy netto 161.974 178.127

Na pozostałe zapasy składały się głównie materiały do produkcji dekoderów.

Odpisy na zapasy 31 grudnia 2012 31 grudnia 2011
Bilans otwarcia 4.571 5.349
Zwiększenia 6.272 1.211
Wykorzystanie (1.915) -
Zmniejszenia (585) (1.989)
Bilans zamknięcia 8.343 4.571